איך ניהול עושר משפחתי נכון יניב תוצאות?

ניהול עושר משפחתימאמינים שההון מתקיים במשך 3 דורות: הנכדים מבזבזים בדרך כלל את כל העושר המשפחתי, גם אם הילדים הצליחו להציל אותו באמצעות ניהול עושר משפחתי מחושב ויעיל תוכלו לא רק לשמור על ההון הקיים, אלא גם לשאת ממנו תשואות.

הגדרת מטרות עבור ניהול עושר משפחתי

תחילתו של ניהול עושר משפחתי הוא בהצבת יעדים כלכליים אליהם המשפחה צריכה להגיע. לכל מטרה יש לקבוע: מועד השגה, סכום, סוג מטבע, עדיפות, העדפות מס ואזרחות של בני משפחה בעת השגת המטרה, על מנת לתכנן השלכות מס. חשוב לקחת בחשבון את האינטרסים של כל בני המשפחה שחיים יחד ובעלי מימון משותף. דוגמה למטרות פיננסיות משפחתיות:

  • להרחיב את מרחב המחיה.
  • לקנות דירות לילדים.
  • לספק להורים הכנסה פסיבית בפנסיה.
  • לחנך ילדים וליצור הון התחלתי לכולם עד גיל 18-21

כאשר ילדים יוצאים לעצמאות כלכלית, המטרות שלהם אינן נכללות עוד בתוכנית הפיננסית המשפחתית, אלא אם כן, ההורים הולכים לעזור להם. המטרות צריכות להיות מוסכמות ומוכרות לכל בני המשפחה.

ניתוח ההכנסות וההוצאות

כאשר היעדים עבור ניהול עושר משפחתי ברורים, אתם צריכים להקציב להם כספים. לשם כך, צריך לנתח את ההכנסות וההוצאות שלכם. ניתן לחלק את ההכנסה ל-3 קבוצות:

  • הכנסות מפעילות שוטפת – הכנסה שמקבל אדם בגין עבודה: שכר, בונוסים, וכן עסק עצמאי.
  • נכסים – הכנסה שאינה תלויה בפעילותכם בעבודה ונוצרת מרכושכם ומהונכם: אחוזים על פיקדונות, תלושי אג"ח, מניות, דמי שכירות ממקרקעין ועוד.
  • הכנסות מהמדינה – כל התשלומים מהמדינה: החזרי מס בצורת ניכויים, הטבות, תשלומים חד פעמיים עבור לידת ילדים, פנסיה ועוד.

ההוצאות מתאימות לכל קבוצת הכנסות: מחיה שותף, תחזוקת נכסים, תשלום מיסים ועוד.

אם הוצאות המחיה שוות או קרובות להכנסה מפעילויות שוטפות, חפשו דרכים להגדיל את הרווחים או להפחית עלויות. אם ההוצאות על נכסים גבוהות מההכנסה מנכסים, עליכם לנתח נכסים (רכוש וחסכונות) והתחייבויות (חובות) ביתר פירוט:

  • אולי יש לכם נכס לא רווחי נזיל כמו קרקע שבה אתם לא משתמשים כבר שנים, ניתן למכור ולהשקיע את הנכס הבלתי נזיל הזה בצורה רווחית יותר.
  • אולי יש לכם השקעות פיננסיות שניתן להחליף במשהו רווחי יותר באותה רמת סיכון או נמוכה יותר, לדוגמה, יש לכם פיקדון ב-5%, אבל אתם יכולים למצוא אותו ב-8%.

זכרו שכלי השקעה צריכים להיות ברורים לכם לחלוטין. התוכנית הפיננסית, ככלל, נערכת מדי חודש עבור השנה הראשונה, ולאחר מכן – לפי שנה. לפחות פעם ברבעון יש להתאים אותה להכנסות בזמן אמת. תיקון והערכה של התוכנית צריכים להתבצע על ידי כל המשפחה, כך שההרגל של ניהול עושר משפחתי יועבר לילדים ובהמשך מדור לדור.

דילוג לתוכן